topmenuleft
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |

       

           2017.7.25  本會月份舉行的專題講座晚餐例會,有幸邀得黃元山先生為主講嘉賓,黃元山先生為團結香港基金副總幹事,亦是政策研究院主管,當晚會以“樓市和土地供應的宏觀考慮”。由於演說內容豐富數據充足,令到在場的會友獲益良多。